Groene Bouwhekken en Zaadbommen op Jaarbeursplein

Vlinders en bijen op het Jaarbeursplein?

Green Business Club Utrecht Centraal is samen met de Plantenfabriek en CU30 aan de slag met het vergroenen van de bouwhekken op deze steeds groter wordende bouwput. Als assistent programmamanager van de Green Business Club Utrecht Centraal organiseer ik een klein event om de plaatsing van de Groene Bouwhekken te vieren. Donderdag 7 april draagt Alexis Roode van het Stadsdichtersgilde een speciaal gemaakt gedicht voor. Zeker de moeite om even naar te komen luisteren. Ook een goed moment om een zaadbom in handen te krijgen, waarmee je als rebelse tuinder braakliggende terreinen en saaie plantoentjes kan opfleuren. Deze worden namelijk uitgedeeld.

Komt dat zien!

 

 

 

En toen was daar Mercedes

Lang getwijfeld of ik dit op mijn site zou moeten zetten. Want is het wel professioneel? Misschien niet, maar dat kan mij geloof ik niet schelen. Bovendien zijn professie en persoon bij mij zo met elkaar verweven, dat het één onlosmakelijk verbonden is met het ander. En sinds maart 2015 is deze ondeugd het grootste project uit mijn leven.

Nu ben ik ineens niet meer alleen Astrid, dat manusje van alles dat zich altijd overal mee bemoeit, maar ook moeder en verantwoordelijk voor een mensenleventje. En alles moet opnieuw uitgevonden worden. Inclusief mijn eigen rol en plek op deze wereld, welke op dit moment zo klein is als de m2 van mijn eigen huis. Daar neem ik graag de tijd voor.

Wanneer de tijd rijp is, ga ik weer aan de slag. Tot dan!

Creatief Ondernemend Utrecht

Een zelf geïnitieerd pragmatisch onderzoek om de samenwerking tussen creatieve ondernemers en de gemeente Utrecht te verbeteren.

Het uiteindelijke onderzoekrapport en de toolkit zijn op te vragen bij de Gemeente Utrecht.

 

 

Vechtclub XL open

Met grote trots kan ik melden dat Vechtclub XL dit weekend haar deuren officieel opent. We werken al een jaar of drie aan het transformeren van deze oude fabriek in een broedplaats, er werken al zo’n 120 creatief ondernemers, maar nu gaan we ook open voor publiek. Onze horecapartner De Klub draait een heus restaurant en we zijn inmiddels zodanig uitgerust dat we concerten en exposities kunnen organiseren. Kom dit weekend langs om te zien wat we allemaal in huis hebben. Check de Facebookpagina voor de laatste programma-updates.

‘UTRECHTSE RUIMTEMAKERS VERDIENEN VERTROUWEN’

20-03-2014 - De trend dat betrokken bewoners invloed willen uitoefenen op het beleid van hun woonplaats is in Utrecht  tastbaar gemaakt door de Utrechtse Ruimtemakers. ‘Wij verdienen een rol en het vertrouwen’.

‘Samen maken we de stad.’ Onder die naam boden Utrechtse Ruimtemakers de lokale politici tijdens de Raadsinformatieavond op 18 maart hun Stadsmakersparagraaf als cadeau aan. In de paragraaf, bedoeld als voorzet voor de college-onderhandelingen, pleiten de initiatiefnemers ervoor dat de gemeente Utrecht de komende jaren met bewoners gaat samenwerken aan een bruisende stad.

Niet verder op oude voet
‘Als er één stad is waar het intellectueel, creatief en sociaal kapitaal in overvloed aanwezig is en nog veel te weinig wordt aangeboord, dan is dat Utrecht.’ Hiermee doen de Utrechtse initiatiefnemers een beroep op de raad om hen serieus te nemen en hun een prominente rol te geven bij de ontwikkeling van hun stad. De groep wil voorkomen dat zij als lokale initiatiefnemers hun eigen hoekje hebben in het gemeentebeleid en dat de rest van de gemeente op de oude voet verder gaat.

Kennis van inwoners
‘Utrecht barst van de betrokken, talentvolle en ondernemende mensen die zich inzetten om de stad mede vorm te geven. Inwoners met veel kennis, expertise én ervaring’, lichten de Utrechtse Ruimtemakers hun manifest toe. ‘Het zijn mensen die graag samen en op gelijke voet met het gemeentebestuur de stad willen maken. Dankzij hun inzet en sociaal-maatschappelijke insteek verdienen zij deze rol en het vertrouwen van de gemeente. Praktisch betekent dit dat zij als actieve inwoners van Utrecht het recht hebben op toegang tot de middelen, netwerken en onderhandelingstafels waar beslissingen over de stad worden voorbereid en genomen.’

Utrechtse Ruimtemakers

De groep Utrechtse Ruimtemakers kwam begin december 2013 voor het eerst bij elkaar om kennis te delen over elkaars initiatieven. Tijdens de bijeenkomst bleek al snel dat de behoefte bij de groep groot was om gezamenlijk op te trekken. Zo is de kiem gelegd voor wat in korte tijd zou uitgroeien tot een groep die zichzelf inmiddels omschrijft als ‘een divers en dynamisch verband van lokale initiatiefnemers op het terrein van gebieds- en buurtaanpak, place makingcommunity building en creatieve broedplaatsen’. De deelnemers werken aan fraaie plekken in de stad, zoeken ruimte voor een breed scala aan initiatieven en vinden iets van de stad als geheel. Waar in eerste instantie kennisdeling voorop stond, ontstond snel het verlangen om gezamenlijk een geluid richting lokale politiek te laten horen.

Bron: BlauweKamer.nl